Do wyceny tłumaczenia potrzebny jest przede wszystkim dokument, który ma zostać przetłumaczony. Do tego celu można przesłać drogą elektroniczną skan takiego dokumentu. Po otrzymaniu wiadomości analizuję dokument i szacuję koszt tłumaczenia. Biorę przy tym pod uwagę zarówno jego objętość, do czego służy specjalne oprogramowanie OCR, pozwalające na obliczenie ilości zawartych w nim znaków, jak i nakład pracy związany ze stopniem trudności tekstu lub z problemami z jego odczytem w przypadku pisma odręcznego oraz edycją (tabele etc.).

Tłumacz niemieckiego w Warszawie

Podstawową jednostką rozliczeniową jest strona obejmująca 1125 znaków ze spacjami. Taka jednostka została określona przez Ministra Sprawiedliwości w Rozporządzeniu z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego i jest ona stosowana przez tłumaczy przysięgłych do wyceny tłumaczeń poświadczonych. Trudno jest zatem podać koszt tłumaczenia podczas rozmowy telefonicznej. Zapraszam do kontaktu.